Gaz Altı Kaynak Memesi

hırdavat

Gaz Altı Kaynak Memesi

MIG/MAG kaynağında ilerleyen telin sürtünmesi kontak memede aşınmaya neden olur. Sonuç olarak kontak yüzeyinin büyüklüğü ve konumu değişir. Bunun neticesinde kaynak parametrelerini bozacak etkiler ortaya çıkar. meme Contec, aşınmanın sürece aykırı bu neticelerini büyük ölçüde azaltır.

 Kullanıcılar özellikle robotik yöntemlerde yüksek süreç kararlılığı ve sistem kullanılabilirliğinden istifade ederler. Kontak memenin geometrisine, tele temas eden yüzeyin mümkün olduğu kadar büyük ve gerektiği kadar küçük olacak biçimde şekil verilmiştir. Yüzeyin büyüklüğü sayesinde bir taraftan kararlı bir akım geçişi sağlanır. Diğer taraftan sürtünmeye dayalı ısı oluşumu neticesinde zamanından önce oluşacak tel erimesinin önüne geçilir. Bu sayede uzatılmış ömür ve verimli akım imkanı sağlanır. Birleştirme konik yarım meme parçaları formunda iki elemandan oluşmaktadır. Kaynak akımı bu elemanlardan kaynak teline iki yola ayrılmış halde geçer. Ayarlanabilir yay kuvveti ilerleyen tele ve her iki parçaya baskı uygular. Böylece boru sisteminin malzemesi kaynak sırasında yalnızca yarım meme parçalarının ön kısmında yer alan dairesel temas bölgelerine sürtünür. Bilindik kontak memelerden yaklaşık 7 kata kadar daha yüksek kullanım ömrüne sahip bu yeni teknoloji ile malzeme kullanımı geleneksel kontak memelere kıyasla yalnızca yaklaşık beşte bir oranındadır. Tel sürme ünitesi aşınmış parçacıkları memeden uzaklaştırır, böylece yapışmadan kaynaklanan zorunlu kesintiler önlenir. Yeni kontak meme normal çelik ve alüminyum tüm ek kaynak teli çapları için uygundur.